Hodepine er en av våre vanligste plager, og har mange og sammensatte årsaker.

Det fins flere typer hodepine, og de vanligste er spenningshodepine, nakkehodepine (cervicogen), migrene og medikamentindusert hodepine.


Spenningshodepine:

 • Smertene kan gå til begge sider av hodet
 • Begynner ofte som muskelspenninger i nakke og skuldre, som sprer seg til bakhodet og frem mot pannen, føles ofte som et stramt bånd.
 • Vanligvis uten kvalme
 • Forverres ikke av fysisk aktivitet
 • Ofte stressrelatert

Nakkehodepine:

 • Kalles også for cervikogen hodepine.
 • Smertene sitter som regel på den ene siden av hodet.
 • Utløses ofte av ensidig bruk av nakken som for eksempel når man blir sittende med hodet i en vridd stilling over tid.
 • Skyldes nedsatt bevegelighet i nakkens ledd som gir hodepine, nakkesmerter og stram muskulatur øverst i nakken.
 • Kan forverres ved uheldige nakkestillinger eller –bevegelser.

Migrene:

 • Kommer i anfall som uten medisinsk behandling varer i 4-72 timer
 • Ensidig smerte
 • Pulserende smerte
 • Forverres ofte ved fysisk aktivitet
 • Ledsages ofte av kvame/oppkast og/eller lys/lyd ømfintlighet
 • Noen har aurasymptomer før eller under migreneanfallet

Medikamentindusert hodepine:

Langvarig og hyppig bruk av smertestillende medikamenter er en av de vanligste årsaker til kronisk hodepine. Et par Ibux og/eller Paracet hver dag i en 3 måneders periode kan stille deg i faresonen. Ved triptaner (migrenemedisin) er mer enn 2 tabletter ukentlig nok. Smertestillende medikamenter gir kortvarig, men god lindring. Ved lang tids bruk av slike smertedempende medikamenter, kan bivirkningene gi en hodepine som kan være vel så plagsomt som den opprinnelige hodepinen.

En person kan ha flere typer hodepine. For eksempel kan funksjonsfeil i nakke og/eller nakkehodepine være triggere for migrene. Behandling og evt. videre utredning tilpasses den enkelte etter en grundig klinisk undersøkelse. Vi opplever at mange hodepinepasienter har god nytte av kiropraktorbehandling. I flere tilfeller vil en tverrfaglig tilnærming være nyttig.
 

Din Plage