En kiropraktor er offentlig autorisert helsepersonell med selvstendig diagnose- og behandleransvar. Kiropraktoren fungerer som primærkontakter i førstelinjetjenesten, og har spisskompetanse på muskel- og skjelettlidelser.

Gjennom den 5-årige mastergradsutdannelsen som ligger til grunn for at man kan bli autorisert kiropraktor i Norge, tilegner kiropraktoren seg kunnskaper som gir henne ferdigheter og kompetanse til å utrede og behandle de aller fleste plager i muskel- og skjelettsystemet hos pasienter i alle aldersgrupper.

Fagutøvelsen bygger på en vitenskapelig forståelse og bred teoretisk innsikt om hvilke årsaker som ligger til grunn for sykdom og skade. Slik sett står kiropraktoren svært godt rustet til å kunne gi en presis diagnose og målrettet behandling.

Kiropraktorer kan:

Utføre undersøkelse og behandling med refusjon uten henvisning fra lege
Henvise pasienter videre til legespesialist, fysioterapi eller bildediagnostisk undersøkelse som røntgen, MR, CT og ultralyd
Sykemelde pasienter i opptil 12 uker
Kiropraktorer diagnostiserer og behandler muskel- og skjelettlidelser, inkludert:

Smerter i korsrygg, nakke og midtrygg (mellom skulderbladene)
Smerter i skulder, albue og håndledd
Smerter i bekken, hofte, kne, ankel og fot
Skiveprolaps
Hodepine (med årsak i muskler og ledd)
Kjeveleddsmerter (TMD)
Svimmelhet (med årsak i muskler og ledd)
Idrettsskader
Revmatisk sykdom (ikke-medikamentell)
Behandlingen som gis av en kiropraktor kan bestå av flere elementer som informasjon og rådgivning, manuell behandling, og treningsøvelser og rehabilitering. I tillegg vil det bli lagt spesiell vekt på forebygging, av enten nye eller gjentagende plager. Målet med behandlingen vil i de aller fleste tilfeller være smertelindring og økt funksjonsnivå på kort og lang sikt.

Ved kroniske smertetilstander kan kiropraktoren skreddersy et behandlingsopplegg som gjør pasienten i best mulig stand til å leve et godt liv på tross av plagene. Hvor mye behandling man trenger avgjør kiropraktoren i samråd med pasienten.